Nieuws

Gratis psychologische ondersteuning MS

vanaf juni 2021 kunnen MS-patiënten beroep doen op gratis psychologische ondersteuning. Deze service kan aangevraagd worden via de behandelende GZA-neuroloog.